Rekonstrukce

 

ZpětÚvod

Na obnovu Tančírny byl vypracován projekt, jehož cílem byla komplexní rekonstrukce historické budovy Tančírny, vybudování zázemí pro turisty a cykloturisty a dále zpřístupnění historie a současnosti Rychlebských hor a samotné Tančírny.

Realizací projektu došlo k obnově a modernizaci devastovaných částí budovy secesní Tančírny. Z hlediska dispozičního uspořádání slouží dvoupodlažní objekt jako stálá expozice historie a současnosti objektu, Račího údolí a Rychlebských hor.

V přízemí bude umístěno zázemí pro turisty a cykloturisty, servisní místnost pro běžkaře a cyklisty a místnost s propagačními materiály. Stávající objem budovy bude zachován, včetně vnitřního uspořádání. Stávající historická dochovaná tesařská konstrukce s výzdobnými řezbami byla v maximální míře zachována a případně citlivě doplněna. V přízemí bylo provedeno nové hygienické a technické zázemí.

Střecha objektu zůstala nečleněna bez vikýřů, pouze ke komínu bylo osazeno střešní okno. Střešní krytina byla rekonstruována a doplněna v původním materiálu (plech). Štíty byly rekonstruovány a doplněny. Tesařské konstrukce byly upraveny a doplněny dřevěnými obklady a řezbami. Okna a dveře byla rovněž rekonstruována a doplněna chybějícími prvky a zasklením. Případné chybějící části byly doplněny kopiemi. Bylo doplněno chybějící venkovní schodiště s předním vstupem a zadní zděná část s bočním vstupem a pomocným schodištěm.

Celý prostor sálu Tančírny ve 2. np je zastropen stlačenou valenou klenbou, obloženou prkny, připevněnou ke krovu. Strop nad přízemím je trámový, stejně tak jako nový strop a krov zadního traktu. Objekt je vytápěn teplovodním podlahovým topením napojeným na tepelné čerpadlo země - voda kombinovaným s elektrokotlem. Budova Tančírny je napojena na veřejnou sít' NN a vodovodu. Pitná voda je odebírána z nové studny a likvidace splaškových vod je prováděna v DČOV s přepadem do přilehlé vodoteče. Součástí projektu jsou komunikace a terénní úpravy parkoviště pro 12 míst (8 běžných a 4 imobilní) a chodníku kolem objektu. 1.np je řešeno jako bezbariérové. Přístupné je vyrovnávací rampou před vstupem do přízemí. V rámci nového hygienického zázemí je navrženo samostatné WC pro imobilní.

Tančírna v rámci interaktivní expozice prezentuje Rychlebské hory jako celek (regionální fauna, flóra, geologie) dále také historii Tančírny samotné, která je v daném regionu potažmo v Olomouckém kraji jedinečná.

Podoba Tančírny podle plánů, které si můžete prohlédnout ve Fotogalerii.
 

© 2010 - 2018  RYCHLEBY.CZ   |  info@rychleby.cz  |  Licenční podmínky